Ogłoszenie

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. ogłasza przetarg na realizację zamówienia: Dostarczenie urządzeń firewall i oprogramowania

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. ogłasza przetarg na realizację zamówienia: Dostarczenie urządzeń firewall i oprogramowania

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159909
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Dostarczenie urządzeń firewall i oprogramowania

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:

Dostarczenie urządzeń firewall i oprogramowania

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu bezpieczeństwa typu firewall wraz z oprogramowaniem do zarządzania, logowania i raportowania i niezbędną infrastrukturą techniczną (zwanego dalej "Systemem"), zapewnienie subskrypcji i serwisu oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy na zasadach określonych w SIWZ wraz z załącznikami.

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe pod adresem:

https://www.airport.gdansk.pl/bip/auctions/index.html

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: