Ogłoszenie

Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540188307-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
Łączności
Nr telefonu
552353536
Email
dzp@umelblag.pl
Strona www
www.umelblag.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540188307-N-2020 z dnia 29-09-2020 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585152-N-2020
Data: 15/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 30/09/2020
W ogłoszeniu powinno być: 05/10/2020

 
drukuj ogłoszenie