Ogłoszenie

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

warmińsko-mazurskie, Olsztynek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540187533-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-015 Olsztynek
Ulica
Ameryka
Nr telefonu
089 5194867, 5194810
Email
szpital@ameryka.com.pl
Strona www
www.ameryka.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540187533-N-2020 z dnia 29-09-2020 r.
Olsztynek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587966-N-2020
Data: 24/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Krajowy numer identyfikacyjny 29623600000000, ul. Ameryka  21, 11-015  Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5194867, 5194810, e-mail szpital@ameryka.com.pl, faks 895 194 813.
Adres strony internetowej (url): www.ameryka.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-02, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-12, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

 
drukuj ogłoszenie