Ogłoszenie

Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540212284-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-10-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-104 Gdańsk
Ulica
ul. Kartuska
Nr telefonu
583 098 284
Email
zamowienia@zozmswia.gda.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540212284-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600999-N-2020
Data: 22/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 19030601300000, ul. ul. Kartuska  42466, 80-104  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 098 284, e-mail zamowienia@zozmswia.gda.pl, faks 583 021 782.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-04, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: