Ogłoszenie

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540214040-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-10-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-561 Olsztyn
Ulica
ul. Żołnierska
Nr telefonu
895 386 937
Email
zamowienia@wss.olsztyn.pl
Strona www
www.wss.olsztyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540214040-N-2020 z dnia 29-10-2020 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510197301-N-2020
Data: 09-10-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 29397600000000, ul. ul. Żołnierska  18, 10-561  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 386 937, e-mail zamowienia@wss.olsztyn.pl, faks 895 386 228.
Adres strony internetowej (url): www.wss.olsztyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: część nr 6
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: część nr 6 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1206.00 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Lohmann & Rauscher sp z o o Email wykonawcy: Adres pocztowy: Kod pocztowy: Miejscowość: Pabianice Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 1555.20 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1555.20 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1555.20 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca odstąpił od podpisania umowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: część nr 7
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: część nr 7 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 6987.50 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 0 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Lohmann & Rauscher Email wykonawcy: Adres pocztowy: Kod pocztowy: Miejscowość: Pabianice Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 21286.80 Oferta z najniższą ceną/kosztem 21286.80 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27574.29 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca odstąpił od podpisania umowy

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: