Ogłoszenie

ZP 51/20 zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu "Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540215526-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-10-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
91-347 Łódź
Ulica
Kniaziewicza
Nr telefonu
+48422516166
Email
zampubliczne@bieganski.com.pl
Strona www
https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540215526-N-2020 z dnia 30-10-2020 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601517-N-2020
Data: 23/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 47121973600000, ul. Kniaziewicza  1/5, 91-347  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422516166, e-mail zampubliczne@bieganski.com.pl, faks +48422516166.
Adres strony internetowej (url): https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-03, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-05, godzina: 09:30

 
drukuj ogłoszenie