Ogłoszenie

SBM Ateńska ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji gazowej oraz pionów gazowych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-01-2021
Numer ogłoszenia
34064257
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-977 Warszawa
Ulica
Arabska
Osoba kontaktowa
ATEŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MTESZKANIOWA "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
Ogłasza przetargi nieograniczone na:
1. Dostawę środków czystości w roku 2021 dla SBM "Ateńska"
Terminy:
składania ofert - do dnia 27.01.2021 r. do godz. 9.00
otwarcia ofert - dnia 27.01.2021 r., godz. 9.30
Wadium - 2000 zł
Cena specyfikacji: 100 zł
2. Przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym jedno przyłącze gazu przy ul. Afrykańskiej 5A
Terminy:
składania ofert - do dnia 28.01.2021 r. do godz. 10.30
otwarcia ofert - dnia 28.01.2021 r., godz. 11.00
Wadium - 3000 zł
Cena specyfikacji: 100 zł
3. Przebudowę instalacji gazowej oraz pionów deszczowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym jedno przyłącze gazu przy ul. Afrykańskiej 16C
Terminy:
składania ofert - do dnia 28.01.2021 r. do godz. 10.30
otwarcia ofert - dnia 28.01.2021 r., godz. 12.00
Wadium - 3000 zł
Cena specyfikacji: 100 zł
4. Przebudowę instalacji gazowej oraz pionów deszczowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym jedno przyłącze gazu przy ul. Arabskiej 8B
Terminy:
składania ofert - do dnia 28.01.2021 r. do godz. 10.30
otwarcia ofert - dnia 28.01.2021 r., godz. 13.00
Wadium - 3000 zł
Cena specyfikacji: 100 zł
Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni:
PKO BP SA XV O/W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
34064257
drukuj ogłoszenie