Ogłoszenie

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.:

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161316
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

w Inowrocławiu,

88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7

ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH:

INSTALACJI GAZOWYCH,

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

INSTALACJI PIORUNOCHRONNYCH,

INSTALACJI PPOŻ.,

INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, GARAŻACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE W LATACH 2021-2022

Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE), w terminie do 02.03.2021 r. do godziny 10.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową.

Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 02.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Oferentów.

Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 05.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Oferentów.

Po otwarciu OFERT Z DOKUMENTAMI oraz OFERT CENOWYCH zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego informacja z otwarcia, z wyszczególnieniem Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zaproponowane przez nich ceny.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.ksmino.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej Spółdzielni.

 

drukuj ogłoszenie