Ogłoszenie

do wpisania

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
inne
Numer ogłoszenia
33575738
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-953 Kielce
Ulica
Olszewskiego 6

SzczegółyPRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Chemar Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. K. Olszewskiego 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000004052, posiadającej numer NIP 9591468804, REGON 292388302
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej - działek ewidencyjnych o nr 6/112, 6/371 i 6/372 obręb 0005 położonych w Kielcach przy ul. K. Olszewskiego 6 o łącznej powierzchni 12 033 m2 oraz znajdujących się na nich dwóch budynków biurowych z częścią socjalną, hali magazynowej i wiaty o łącznej powierzchni użytkowej 7 443,54 m2 stanowiących odrębny przedmiot własności, których właścicielem jest Chemar Service Sp. z o.o.
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako działki o nr 6/112, 6/371 i 6/372 posiada założoną księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00073194/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Kielcach. W dziale II ww. księgi jako właściciel gruntu wpisany jest Skarb Państwa, natomiast jako jego użytkownik wieczysty i równocześnie właściciel przedmiotowych budynków znajdujących się na tym gruncie wpisany jest Chemar Service Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Pisemne oferty, spełniające warunki określone w Regulaminie Warunków Przetargu należy składać do dnia 20.01.2017r do godziny 15.00 osobiście w siedzibie Kancelarii Piekarski & Partnerzy w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 6 lok. 4 lub należy przesyłać w formie listu lub przesyłki kurierskiej na adres w/w Kancelarii. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby w/w Kancelarii.
Dodatkowe informacje o nieruchomości, w tym dokumenty obejmujące mapy terenu, operat szacunkowy, dane z KW, oraz szczegółowe zasady przetargu określone w Regulaminie Warunków Przetargu można uzyskać w siedzibie Kancelarii Piekarski & Partnerzy w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 6 lok. 4, tel. (41) 3415584, adres e-mail biuro@kancelariapiekarski.pl.
Nieruchomość wraz z budynkami można oglądać w dniach od 12.01.2017r. w godzinach 9-14 po wcześniejszym ustaleniu z w/w Kancelarią.
33575738
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne