Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Papirus II

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
5 914 014 zł
Numer ogłoszenia
33577250
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
70-231 Szczecin
Ulica
Narutowicza

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
"Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego PAPIRUS II" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie
ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki
PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEJ SPÓŁKI
cena minimalna 5.914.014,00 PLN netto.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty nabycia spełniającej wymogi przewidziane w Regulaminie Sprzedaży zarówno na ręce Syndyka Masy Upadłości "Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego PAPIRUS II" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie, Biuro Syndyka: al. Wojska Polskiego 20/5, 70-471 Szczecin, jak i na ręce Sędziego Komisarza, na adres: Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, Sygn. akt: XII GUp 33/16 w terminie do dnia 24 stycznia . 2017 roku,
wpłacenie na rachunek bankowy Masy Upadłości 18 1090 1492 0000 0001 3245 9751 wadium w wysokości 10% ceny minimalnej netto przedsiębiorstwa upadłego.
2. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce Syndyka, jak i Sędziego-Komisarza.
3. Cena musi być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
4. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn.
5. Szczegółowe informacje o przedsiębiorstwie i nieruchomościach, w tym Regulamin Sprzedaży, można uzyskać w Biurze Syndyka: al. Wojska Polskiego 20/5, 70-471 Szczecin - tel. (91) 434 07 07, tel. 607 498 957 oraz na stronie internetowej: www.syndyk-zachodniopomorskie.pl.
33577250
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne