Ogłoszenie

Sprzedaż szynowych spalinowych zespołów trakcyjnych

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
4 226 250 zł
Numer ogłoszenia
33627296
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-026 Katowice
Ulica
Wojewódzka 19
Osoba kontaktowa
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna

SzczegółyOgłoszenie o przetargu na sprzedaż szynowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 PLN - wpłacono w całości (dalej: "Spółka"), informuje, że ogłosiło przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na: spalinowy zespół trakcyjny 2-członowy typu DH2 SN 83-003 o numerze bocznym 3231 nr fabryczny 85484, spalinowy zespół 3-członowy VT-614 SN 84-001 nr fabryczny 614026-3, 614025-5, 914023-7, spalinowy zespół 3-członowy VT-614 SN 84-002 nr fabryczny 95800914005-3, 95800614010-6, 95800614009-8, (dalej łącznie: "Przedmioty Przetargu").
Spółka prowadzi przetarg w celu zaspokojenia się z umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej na zabezpieczenie z dnia 30 stycznia 2013 r. zawartej z Inteko Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (obecnie Inteko Sp. z o.o. w likwidacji, KRS nr: 0000425506, NIP: 9542737919) poprzez sprzedaż Przedmiotów Przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 58 w siedzibie Spółki.
Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia Przedmiotów Przetargu od 18 kwietnia 2017 roku, do 02 maja 2017 roku (14 dni ) w godz. 7.30 do 13.30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Mariuszem Lewickim, tel. +48 32 6038 731 oraz tel. 513 016 278
Wysokość ceny wywoławczej 4.226.250,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) netto.
Wysokość wadium: 42.262,50,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 50/100).
Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w przetargu należy składać w siedzibie Spółki pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, w kancelarii Spółki (pokój nr 1) do dnia 04 maja 2017 r. do godziny 9:00.
Obwieszczenie o przetargu (warunku uczestnictwa w przetargu) oraz pozostałe dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki www.gpw.katowice.pl.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny. Warunki przetargu zostały określone w obwieszczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.
33627296
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne