Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

I licytacja ruchomości

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33659597
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że dnia
5 lipca 2017 r. o godz. 11:00
w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 54/56, 80-822 Gdańsk w pokoju nr 315 celem uregulowania należności na rzecz: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu: 8.01.2013 r., należących do: BIOWAY Sp z o.o., ul. Wały Jagiellońskie 34, 80-853 Gdańsk.
Poz.Wyszczególnienie/opisIlośćWartość szacunkowa brutto (zł)Cena wywołania (zł)
1.Lada cukiernicza JUKA W-1, czterodrzwiowa1 szt.550,00412,50
2.Stół chłodniczy trzydrzwiowy z nadstawą sałatową DORA-METAL STALGAST model 8422321 szt.875,00656,25
3.Piec konwekcyjno-parowy CONVOTHERM, OES 10.101 szt.8 340,006 255,00
4.Trzon kuchenny gazowy 6 palnikowy model G7F6PW+FG BERTO'S SPA1 szt.2 220,001 665,00
5.Stół do bieżącego podgrzewania produktów BEMAR, wolnostojący producent WIAB AB1 szt.731,00548,25
6.Lada sałatkowa chłodnicza 71 szt.564,00423,00
7.Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą DM model 94940.4 nr fabr. 18215 i 18216 producent Dora -Metal2 szt.4 160,00 / za 1 szt.3 120,00 / za 1 szt.
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 5.07.2017 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30 w magazynie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 54/56. W tym samym terminie można zapoznać się z wyceną i opisem ruchomości.
Nabywca zobowiązany jest uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium należy wpłacić najpóźniej na pół godziny przed planowaną licytacją w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku pok. 319.
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia jej ceny z powodu jej wad, mylnego oszacowania i innej przyczyny.
Nabywca zobowiązany jest do odbioru nabytej ruchomości na koszt własny z siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 54/56. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru.
Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, druga licytacja odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 12.07.2017 r. o godz. 11:00.
Zajęte ruchomości przed drugą licytacją można oglądać w dniu 12.07.2017 r. od godz. 10.00 do godz. 10:30 w magazynie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 54/56.
Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, natomiast w drugim terminie licytacyjnym ? wartości szacunkowej ruchomości.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i wady ukryte sprzedawanych ruchomości.
Dodatkowe informacje tel. (58) 32 12 522
33659597
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne