Ogłoszenie

Magirus Deutz

śląskie, Konopiska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
18 000 zł
Numer ogłoszenia
33662306
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-274 Konopiska
Ulica
Lipowa
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Konopiska

SzczegółyOGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU
PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
SPECJALISTYCZNEGO- POŻARNICZEGO
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Gmina Konopiska
42 - 274 Konopiska, ul. Lipowa 5
NIP: 5732792374
fax: 34 / 3441935 lub tel. 34/ 3282057
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu
3.08.2017 r. o godz. 12,00
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochód specjalistyczny - pożarniczy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:
- przy budynku OSP Rększowice 42-274 Rększowice. Samochód wystawiony na parkingu zewnętrznym obok remizy OSP (Magirus Deutz Nr rejestracyjny SCZ 20LG) Wnętrze samochodu można obejrzeć po telefonicznym umówieniu wizyty do dnia 31.07.2017 r.
Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 602376846, osoba do kontaktu - Czesław Romański.
4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.
Marka i typ pojazdu - Magirus Deutz 170D11
Numer rej - SCZ 20LG
Numer Identyfikacyjny (VIN) - 4900046813
Pojemność silnika - 8424 ccm
Rok produkcji - 1977
Data pierwszej rejestracji - 05.12.1977 (w Polsce 10.01.2005)
Rodzaj paliwa - olej napędowy
Przebieg w km. (wskazanie drogomierza) - 26643 km
Termin obowiązkowego badania technicznego - brak aktualnego badania technicznego
Cena wywoławcza pojazdu w zł - 18 000,00
5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:
1. Magirus Deutz 170D11 - 900,00 zł
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 31.07.2017 r. do godziny 11.00 w kasie siedziby organizatora przetargu (piętro) lub na rachunek bankowy nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się na stronie internetowej Gminy Konopiska www.konopiska.pl
33662306
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne