Ogłoszenie

VW Caddy Furgon

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 400 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-07-2017
Numer ogłoszenia
33663193
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
91-078 Łódź
Ulica
Kasprzaka 3
Osoba kontaktowa
ART-DOM M.M. ZIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Art- Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert ruchomości dużej wartości:
Samochód ciężarowy VW CADDY FURGON nr rej. EL2847C2.400,00
Wózek wysokiego podnoszenia spalinowy STIHL typ R-70-16-G24 600,00
Wózek paletowy WRU-4-2200 G/PT/1800900,00
Wózek widłowy podnośnikowy akumulatorowy typ EJC 1104 500,00
Miejscem konkursu ofert i sprzedaży jest siedziba upadłej spółki w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 3.
Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie z czytelnym podpisem "Oferta zakupu RDW", w terminie do 28 lipca 2017 roku na adres: Syndyk masy upadłości Art- Dom M. M. Zielińscy Sp. z j. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Pisemne oferty powinny spełniać warunki Regulaminu Konkursu. Oferty, które nie spełniają tych warunków lub które wpłynęły po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Składający ofertę powinien, pod rygorem odmowy przyjęcia oferty, wpłacić wadium wysokości 10% ceny wywoławczej na konto upadłego w Banku Pocztowym nr konta :
88 1320 1449 2672 8991 2000 0001
Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie upadłej spółki.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku godzina 1200.
Ruchomości można oglądać w terminie do 28 lipca 2017 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.
Syndyk sprzeda z wolnej ręki ruchomości związane z działalnością spółki:
drobny sprzęt komputerowy i techniczny,
wyposażenie biurowe,
wyposażenie obiektów handlowych.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych ruchomości, cen, warunków konkursu i sprzedaży uzyskać można w siedzibie upadłego od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400, tel. 42-208-17-06, 882-781-758 oraz na stronie www.artdom.com.pl
33663193
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne