Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż pojazdów.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33663209
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-065 Rzeszów
Ulica
8 Marca 8

Szczegóły"PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go Marca 8 ogłasza przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż następujących pojazdów:
1. LAND ROVER Defender 110, nr rej RSA 26XK, ciężarowy, rok prod. 2010, cena wywoławcza 15 600,00 zł,
2. RENAULT Laguna 1.6, nr rej. RZ 71561, osobowy, rok prod. 2007, cena wywoławcza 8 900,00 zł,
3. RENAULT Laguna 1.6, nr rej. RMI 16VL, osobowy, rok prod. 2007, cena wywoławcza 7 800,00 zł,
4. STAR 266, nr rej. RZ 48774, ciężarowy, HDS, rok prod. 1994, cena wywoławcza 17 300,00 zł,
5. STAR 266, nr rej. RZ 74964, specjalny, żuraw, rok prod. 1994, cena wywoławcza 31 100,00 zł,
6. HONKER 2000, nr rej. RMI 37SA, ciężarowy, rok prod. 2006, cena wywoławcza 4 000,00 zł,
7. HONKER 2000, nr rej. RMI 82HA, ciężarowy, rok prod. 2005, cena wywoławcza 3 700,00zł,
8. HONKER 2000, nr rej. RMI 81HA, ciężarowy, rok prod. 2005, cena wywoławcza 6 150,00zł,
9. STAR 266, nr rej. RMI R036, specjalny, podnośnik, rok prod. 1995, cena wywoławcza 17 900,00 zł,
10. HONKER 2000, nr rej. TSZ U542, specjalny, rok prod. 2004, cena wywoławcza 2 100,00zł,
11. HONKER 2000, nr rej. TSZ 11AW, specjalny, rok prod. 2005, cena wywoławcza 2 500,00 zł,
12. HONKER 2000, nr rej. TSZ 78EY, specjalny, rok prod. 2006, cena wywoławcza 3 100,00 zł,
13. HONKER 2000, nr rej. TSZ T099, specjalny, rok prod. 2003, cena wywoławcza 2 200,00zł,
14. JELCZ P442K, nr rej. TSZ H465, specjalny, podnośnik, rok prod. 2001, cena wywoławcza 17 700,00 zł,
15. LAND ROVER Defender 110,nr rej RSA 79MH, ciężarowy,rok prod 2007, cena wywoławcza 19 600,00 zł,
16. RENAULT Kangoo 1.5D, nr rej. RSA 35JU, osobowy, rok prod. 2006, cena wywoławcza 8 400,00 zł,
17. RENAULT Kangoo 1.5D, nr rej. RSA 34JU, osobowy, rok prod. 2006, cena wywoławcza 8 400,00 zł,
18. STAR 266, nr rej. RSA 26MC, ciężarowy, rok prod. 1989, cena wywoławcza 13 100,00 zł,
19. STAR 742, nr rej. RSA 80MG, ciężarowy, skrzyniowy, rok prod. 1995, cena wywoławcza 5 800,00 zł,
20. NISSAN Cabstar 2.5D, nr rej. LJA 48GC, specjalny, podnośnik, rok prod. 2008, po wypadku, cena wywoławcza 13 800,00 zł,
21. RENAULT Kangoo 1.5D, nr rej. RST 04214, osobowy, rok prod. 2006, cena wywoławcza 7 600,00 zł,
22. PEUGEOT Partner, nr rej RZ 4923H, ciężarowy, rok prod 2012, po wypadku, cena wywoławcza 5 000,00 zł,
23. STAR 200, nr rej. RST 01251, specjalny, podnośnik, rok prod. 1992, cena wywoławcza 15 800,00 zł,
24. HONKER 2000, nr rej. LJA 20AY, ciężarowy, rok prod. 2006, cena wywoławcza 3 400,00 zł,
25. HONKER 2424, nr rej. RST Y465, ciężarowy, rok prod. 2003, cena wywoławcza 4 400,00 zł,
26. HONKER 2424, nr rej. RST 03009, ciężarowy, rok prod. 2005, cena wywoławcza 2 700,00 zł,
27. RENAULT Master 2.5D, nr rej. RST 72MY, specjalny, z aparaturą badawczo-pomiarową linii kablowych, rok prod. 1992,
cena wywoławcza 3 000,00 zł,
28. RENAULT Kangoo 1.5D, nr rej. RST 93KX, osobowy, rok prod. 2006, cena wywoławcza 8 300,00 zł,
29. RENAULT Kangoo 1.5D, nr rej. RST 92KX, osobowy, rok prod. 2006, cena wywoławcza 6 500,00 zł,
30. STAR 944, nr rej. RST 02171, ciężarowy, rok prod. 2003, cena wywoławcza 13 000,00 zł,
31. STAR 944, nr rej. RZ 27113, specjalny, rok prod. 2002, cena wywoławcza 10 400,00 zł,
32. STAR 200, nr rej. RJS 43VJ, specjalny, podnośnik, rok prod. 1992, cena wywoławcza 15 400,00 zł,
33. STAR 200, nr rej. RK 23546, specjalny, podnośnik, rok prod. 1991, cena wywoławcza 13 900,00 zł,
34. LUBLIN 0554, nr rej. RLE H768, specjalny, podnośnik, rok prod. 2001, cena wywoławcza 9 900,00 zł,
35. RENAULT Kangoo 1.5D, nr rej. RLE 35EF, osobowy, rok prod. 2006, cena wywoławcza 5 500,00 zł,
36. STAR 266, nr rej. RLE 33EU, specjalny, podnośnik, rok prod. 1995, cena wywoławcza 28 600,00 zł.
Wszystkie ceny wywoławcze są cenami brutto i zawierają 23% podatek od towarów i usług.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, dane techniczne i zdjęcia pojazdów/maszyn oraz miejsce ich garażowania zamieszczone są na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.: www.pgedystrybucja.pl w zakładce "Przetargi", "Pokaż przetargi:", zaznaczamy "Rzeszów".
Na stronie tej zostanie zamieszczona również informacja o wynikach przetargu.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adresem zwrotnym i z dopiskiem "Przetarg na sprzedaż pojazdów - nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 12.07.2017r" w Kancelarii Ogólnej - pokój nr 20 w budynku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów.
Rozpatrywane będą oferty które złożone zostaną w Kancelarii Ogólnej - pokój nr 20 do dnia 12.07.2017r do godziny 9.00.
Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium (na każdy pojazd oddzielnie) w wysokości 10% ceny wywoławczej wyłącznie na rachunek bankowy numer 19 1240 6292 1111 0010 6194 6072 w PEKAO SA/O Rzeszów.
Oferent prowadzący działalność gospodarczą wpłacając wadium w tytule przelewu poda również numer NIP.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otwarciem ofert. Zastrzegamy, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium przepada również, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni i biegnie od dnia upływu terminu składania ofert.
Otwarcia ofert, które jest jawne dokona komisja w dniu 12.07.2017r o godz. 10.00 w świetlicy PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, wybierając ofertę zawierającą najwyższa cenę. W przypadku gdy wpłynie kilka ofert zawierających taką samą najwyższą cenę, postępowanie prowadzone będzie w formie licytacji ustnej między tymi oferentami w terminie otwarcia ofert, przy wysokości postąpienia wskazanym przez komisję przetargową lub w formie dodatkowej pisemnej oferty złożonej w ustalonym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów terminie. Jeżeli Oferent, który zaoferował najwyższą cenę nie dopełni transakcji, można przyjąć drugą z kolei najkorzystniejszą ofertę.
Dodatkowe wymogi formalne związane ze złożeniem oferty zostały zamieszczone na w/w stronie internetowej.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, ani za wady ukryte oferowanych do sprzedaży w drodze przetargu ofertowego pojazdów lub sprzętu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wycofania z przetargu poszczególnych pojazdów bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać pod numerem telefonu 17/749-74-45 lub 17/749-74-43."
33663209
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne