Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż samochodu Nissan Primera

lubuskie, Gorzów wlkp.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
4 200 zł
Numer ogłoszenia
33665358
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
Sikorskiego

SzczegółyOgłoszenie Nr 62 /I/2017
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 4 lipca 2017r.
Ogłaszam licytację publiczną na sprzedaż pojazdów, które stały się własnością Miasta Gorzowa Wlkp. w trybie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
lp.numer
rejestracyjny
pojazdu
marka, model
pojazdu
rodzaj pojazdu,
rok produkcji
numer VIN:informacje dotyczące stanu technicznego pojazdówtermin
poprzedniej
licytacji
licytacjacena wywołania brutto(zł)wadium
(zł)
1.FGW 1S19

Nissan Primera (kombi)samochód osobowy
2003
SJNTBAPI2U0108700brak dokumentów pojazdu, brak kluczyków zapłonu, opony zużyte w 70%, uszkodzona szyba czołowa, ślady korozji pokrywy silnika, uszkodzenia powłoki lakierowanej nadwozia, zniszczona tapicerka7.06.2017r.druga4200,00420,00
2.

LKR 62RN
Audi A3samochód osobowy
1997
WAUZZZ8LZVA117990brak dokumentów pojazdu, jeden komplet kluczyków zapłonu, niesprawny akumulator, wyciek płynów eksploatacyjnych z silnika, przerdzewiały układ wydechowy, wgniecenia i ślady korozji nadwozi, zniszczona tapicerka1575,00158,00
3.brak tablic rej.Audi A6samochód
osobowy
2002
WAUZZZ4B32N112971brak dokumentów pojazdu, brak kluczyków zapłonu, brak akumulatora, wyciek płynów eksploatacyjnych z silnika, przerdzewiały układ wydechowy, opony zużyte, uszkodzenia nadwozia, zniszczona tapicerka4200,00420,00
4.FG 8969
Keewy Ry8motorower
2007
TSYTABMP17B207010brak dokumentów pojazdu, brak kluczyków zapłonu, akumulator uszkodzony, opony zużyte w 90%, uszkodzona powłoka lakierowana ramy, uszkodzony drogomierz150,0015,00
5.brak tablic rej.Ford Fokussamochód osobowy
2000
WF0NXXGCDNYY37081brak dokumentów pojazdu, jeden komplet kluczyków zapłonu, ślady korozji i uszkodzenia nadwozia, wyciek płynów eksploatacyjnych z silnik, opony zużyte w 80%, zniszczona tapicerka900,0090,00
6.YE03YNRLand
Rover
Freelander
(kombi)
samochód osobowy
2003
SALLNAAE73A270118brak dokumentów pojazdu, brak kluczyków zapłonu, opony zużyte w 70%, brak reflektorów, brak szyb tylnych, bocznych, brak prawej szyby szyber dachu, uszkodzone światło tylne, lewe, liczne zarysowania powłoki lakierowanej, zniszczona tapicerka-pierwsza2900,00290,00
Licytacja publiczna odbędzie się 19 lipca 2017r. o godz.10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, Sala Herbowa I piętro i prowadzona będzie w kolejności podanej w ogłoszeniu.
W licytacji mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu - najpóźniej do dnia 14 lipca 2017r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać markę pojazdu której wpłata dotyczy (liczbę porządkową) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w licytacji. W przypadku przelewu - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika licytacji.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Pojazdy można oglądać na parkingu strzeżonym, prowadzonym przez Marię Zarzycką i Jacentego Zarzyckiego, prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą "ADKAR" Zarzycki ZUH Pomoc Drogowa przy ul. Kostrzyńskiej 76 w Gorzowie Wlkp. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
Wgląd do oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów będących przedmiotem licytacji - można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, pokój 427 (tel. 957-355-590) od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1430 do dnia 14 lipca 2017 r.
Uczestnicy licytacji zobowiązani są przed otwarciem licytacji do przedłożenia komisji powołanej do przeprowadzenia licytacji publicznej: dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, pełnomocnictwa osób je reprezentujących, a w odniesieniu do osób prawnych - wypisu z KRS.
Uczestnikowi licytacji, który wygra licytację - wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży pojazdu, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od odwołania, unieważnienia, zamknięcia lub zakończenia licytacji wynikiem negatywnym. Termin zawarcia umowy sprzedaży pojazdu zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia licytacji.
Osoba wyłoniona w licytacji nabywcą pojazdu zobowiązana jest zapłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży wylicytowaną cenę brutto pojazdu pomniejszoną o wpłacone wadium. Nie uiszczenie ceny sprzedaży pojazdu skutkuje utratą prawa do zawarcia umowy sprzedaży pojazdu, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Gorzowa Wlkp.
Prawo własności pojazdu, nabywa osoba, która z zachowaniem przepisów o przeprowadzaniu licytacji zawarła umowę sprzedaży pojazdu. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i odstąpienia od nabycia pojazdu ani też obniżenia ceny jego nabycia z powodu wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.
Nabywca, który stał się właścicielem pojazdu, zobowiązany będzie do odbioru pojazdu z parkingu po uiszczeniu ceny nabycia i zawarciu umowy sprzedaży, nie później niż do dnia następnego, po zawarciu tej umowy. Jeżeli nabywca nie odbierze w tym terminie nabytego pojazdu, obowiązany jest uiścić koszty jego przechowywania od dnia zawarcia umowy sprzedaży pojazdu do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Licytacja może być odwołana jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące licytacji pojazdów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 427 (tel. 957-355-590).
33665358
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne