Ogłoszenie

Sprzedaż z wolnej ręki samochodu dostawczego, monitorów Samsung i Benq iinnych urządzeń

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33665983
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Syndyk masy upadłości Jolanty Goliszek

SzczegółySyndyk masy upadłości Jolanty Goliszek, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Jolanta Goliszek - Centrum Podłogi" we Wrocławiu sprzeda z wolnej ręki :
1. Ogłoszenie nie stanowi oferty lecz zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy.
2. Zawierające proponowaną cenę oraz dane oferenta, oferty zawarcia umowy można składać pod adresem syndyk@dariuszchudy.pl do dnia 20 lipca 2017 roku. Proponowana cena nie może być niższa niż cena oszacowania.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację zasad sprzedaży w postępowaniu upadłościowym (sprzedaż bez obciążeń, bez rękojmi i gwarancji, brak możliwości zwrotu - skutki sprzedaży egzekucyjnej).
4. Oględziny ruchomości możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, pod nr tel. (+48) 501 367 355.
5. Oferent jest związany ofertą do dnia następującego po dniu upływu ważności ogłoszenia.
6. Syndyk nie jest zobowiązany do dokonania wyboru oferty, jednakże w przypadku dokonania takiego wyboru zawiadamia o tym telefonicznie (nr telefonu kontaktowego powinien być zawarty w składanych ofertach) najpóźniej w ciągu trzech dni po dniu upływu ważności ogłoszenia.
8. Opłaty i podatki związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
9. Syndyk zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu oczekiwania na oferty bez podania przyczyn.
10. Złożenie oferty stanowi jednocześnie oświadczenie, że oferent nie jest lub nie był w postępowaniu upadłościowym wskazanej wyżej spółki sędzią komisarzem, syndykiem, nadzorcą sądowym albo zarządcą jak również nie jest względem żadnej z tych osób: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, osobą pozostającą w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującą i gospodarującą.
11. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.prosyndyk.pl.
33665983
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne