Ogłoszenie

Przetarg na zajete ruchomości

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
9 450 zł
Numer ogłoszenia
33666247
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERT
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
18 lipca 2017 r. o godz. 10:00
w lokalu znajdującym się pod adresem Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, ul. Kochanowskiego 7, celem uregulowania należności na rzecz Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce odbędzie się w drodze przetargu ofert niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu 30.01.2015 r, należących do: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Klima M. Czyżak-Jęczkowska i E. Jęczkowski Spółka Jawna - Jana Henryka Dąbrowskiego 479A.
Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia 18.07.2017 r. w lokalu przy ul. Kochanowskiego 7, p. 125.
Lp.Wyszczególnienie / opisIlośćWartość
szacunkowa
Cena
wywoławcza
1.Sam. ciężarowy SKODA FABIA nr rej. PO550LF, 2009 r.
1 szt.12 600,00 zł9 450,00 zł
2.Sam. ciężarowy SKODA FABIA nr rej. PO5220LF 2009 r.
1 szt.13 300,00 zł9 975,00 zł
3.Sam. ciężarowy FIAT SCUDO nr rej. PO3040HV 2007 r.
1 szt.19 200,00 zł14 400,00 zł
4.Sam. ciężarowy FIAT DOBLO nr rej. PO464HN 2008 r.
1 szt.12 900,00 zł9 675,00 zł
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 17.07.2017 r. od godz. 12:00 do godz. 13:00; Poznań, ul. Dąbrowskiego 479A.
Jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.
Pouczenie.
1. Oferty otwiera, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, komisja powołana przez organ egzekucyjny.
2. W przetargu ofert uczestniczą tylko oferenci obecni przy otwieraniu ofert.
3. Imię i nazwisko lub firma oraz adres oferenta, którego oferta jest otwierana, a także cena podana w ofercie ogłaszane są osobom obecnym oraz odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
4. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną.
5. Wyniki przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu wszystkich ofert.
6. Przy sprzedaży zajętych ruchomości w drodze przetargu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 105b, 105c i art. 107 par. 1-3 z tym, ze przez datę licytacji rozumie się dzień otwarcia ofert.
33666247
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne