Ogłoszenie

Sprzedaz z wolnej reki ruchomości

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
26 700 zł
Numer ogłoszenia
33666512
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku ogłasza, iż posiada od dnia 19.07.2017 r. do dnia 26.07.2017 r. w ramach sprzedaży z wolnej ręki:
L.p.Opis licytowanej ruchomościIlośćWartość szacunkowa
1SCANIA R 114 L 380
rok. prod. 1999, poj. silnika 10640 cm3,
nr rej. GD 8141T
nr VIN XLER6X20004421408
1 szt.26 700,00 zł
Cena sprzedaży z wolnej ręki wynosi nie mniej niż 1/3 wartości oszacowania.
Wyrażenie oświadczenia woli co do zakupu oferowanej ruchomości spełniające wymagania co do ceny (nie mniej niż 1/3 wartości szacunkowej) i terminu wyznaczonego przez organ egzekucyjny stanowi przesłankę do zakończenia trybu sprzedaży.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego nie udziela gwarancji na zakupiony towar, nie odpowiada za sprzedany towar, za jego wady ukryte oraz za wykorzystanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem jak również z tytułu reklamacji.
Nabywca zobowiązany jest do odbioru nabytej ruchomości na koszt własny z siedziby PRW "HYDROPOL-GDAŃSK" Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 49. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zastrzega prawo do odwołania licytacji bez podawania przyczyny.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 321 25 18 lub osobiście w pok. 316A, III piętro.
33666512
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne