Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż pojazdu.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 214 zł
Numer ogłoszenia
33668689
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Filtrowa 4

SzczegółyWodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, ogłaszają przetarg nieograniczony w formie pisemnej na sprzedaż niżej wymienionego pojazdu:
1. Lublin 3322, rok prod. 2000, nr rej. WTH 7921 - cena wywoławcza brutto 2214,00 zł.
Oferty w zamkniętych kopertach opisanych "OFERTA NA ZAKUP POJAZDU" należy składać w sekretariacie spółki do dnia 28.07.2017 do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2017 o godz. 10.15.
Przystępujący do przetargu wpłacają wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723. Do oferty załączyć potwierdzenie przelewu oraz nr konta do zwrotu wadium.
Wadium przepada ma rzecz sprzedającego, jeśli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku, gdy oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Pojazd można oglądać do dnia 27.07.2017 w godz. 9.00-12.00 na terenie Spółki w Radomiu, ul. Filtrowa 4.
Informacji dotyczących pojazdów udziela p. Stanisław Ziętek, tel. 48 38 31 562, 603 550 003.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33668689
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne