Ogłoszenie

Nadleśnictwo Białowieża ogłasza przerarg publiczny pisemny na sprzedaż autobusu Isuzu

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
130 995 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-08-2017
Numer ogłoszenia
33668850
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA

SzczegółyOgłoszenie
Nadleśnictwo Białowieża z siedzibą w Białowieży, ul. Wojciechówka 4
ogłasza przetarg publiczny pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż autobusu ISUZU
Q-BUS 31 TURQUISE, rok produkcji 2008, nr rejestracyjny BHA 29ET.
Przedmiot przetargu:
Autobus ISUZU Q-BUS 31 TURQUISE, rok produkcji 2008,
nr rejestracyjny BHA 29 ET,
pojemność w cmł - 5193; moc silnika 140 KW,
dopuszczalna masa całkowita 10800;
numer identyfikacyjny VIN: NNAM0ZALE02001687.
Ilość miejsc 28+1+1; rodzaj paliwa ON;
Data ważności badania technicznego: 18.11.2017
Stan licznika: 47 728 km
Numer inwentarzowy 744/973.
Cena wywoławcza brutto: 130 995,00 zł.
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 01.08.2017 o godz.10.30
w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża. Otwarcie ofert jest jawne.
Autobus będący przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża przy ul. Wojciechówka 4 w dni robocze w godz: 7.30-15.00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej t.j. 13 099,50 zł należy wpłacić do dnia 01.08.2017 r. do godz. 10:00, przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Białowieża: BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr rachunku: 07 2030 0045 1110 0000 0072 1950.
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z:
- §13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (t.j. Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe (t.j. Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443).
Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej Nadleśnictwa Białowieża: http://www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl/nadlesnictwo
33668850
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne