Ogłoszenie

I licytacja ruchomości SAFELINE METAL DETECTION wykrywacz metali

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
6 750 zł
Numer ogłoszenia
33669225
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
25 lipca 2017 r. o godz. 9:20
na terenie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, delegatura w Gdańsku, Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku Kontener nr 6 przy ul. Opłotki 1, 80-730 Gdańsk, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
niżej wyszczególnionego przedmiotu, należącego do: NATRA Sp z o .o.
Poz.Wyszczególnienie/opisIlośćWartość szacunkowa
brutto (zł)
Cena wywołania
(zł)
1.SAFELINE METAL DETECTION wykrywacz metali w produktach spożywczych - stan używany, nr fabryczny 244501 szt.9 000,006 750,00
Zajętą ruchomość można oglądać w dniu 25.07.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 8:30 w Kontenerze nr 6 położonym na terenie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, delegatura w Gdańsku, Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku przy ul. Opłotki 1, 80-730 Gdańsk. W tym samym terminie można zapoznać się z wyceną i opisem ruchomości.
Nabywca zobowiązany jest uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania.
Jeżeli ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, druga licytacja odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 28.07.2017 r. o godz. 9:20. Zajęte ruchomości wraz z wyceną i opisem ruchomości przed drugą licytacją można oglądać w dniu 28.07.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 8:30 w Kontenerze nr 6 położonym na terenie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, delegatura w Gdańsku, Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku przy ul. Opłotki 1, 80-730 Gdańsk.
Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, tj. 6 750,00 zł, natomiast w drugim terminie licytacyjnym 1/2 wartości szacunkowej ruchomości, tj. 4 500,00 zł.
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium w kwocie 900,00 zł należy wpłacić w gotówce po zakończeniu oględzin tj. od godz. 8:30 do godz. 9:00.
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia jej ceny
z powodu jej wad, mylnego oszacowania i innej przyczyny.
Nabywca zobowiązany jest do odbioru nabytej ruchomości na koszt własny z terenu Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, delegatura w Gdańsku, Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez
podania przyczyny.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i wady ukryte sprzedawanych ruchomości.
Dodatkowe informacje tel. (58) 32 12 520 lub 511
33669225
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne