Ogłoszenie

Skrapiarka bitumu

małopolskie, Miechów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
104 zł
Numer ogłoszenia
33685487
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

SzczegółySyndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miechowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż skrapiarki bitumu za cenę minimalną 104,00 zł netto.
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) dostarczenie do dnia 11 września 2017 r. do godziny 12:00 do Biura Syndyka na adres 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1, pisemnej oferty kupna z proponowaną ceną nabycia ruchomości;
2) wpłacenie wadium w wysokości 30% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy sprzedającego nr: 76 1020 2498 0000 8502 0572 0356, do dnia 11 września 2017 r. (decyduje data wpływu wadium).
II. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 12 września 2017 r. o godz. 12:00 w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.
1. O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni pisemnie.
2. W przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia w terminie zakreślonym przez syndyka nabywca traci złożone wadium.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
4. Ruchomość można oglądać we wszystkie dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu terminu.
5. Wszelkie informacje o sprzedaży oraz o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.
33685487
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne