Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w upadłości w Czeladzi (dalej: SKOK) ogłasza...

śląskie, Czeladź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
7 800 zł
Numer ogłoszenia
153009
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej
„Jowisz” w upadłości w Czeladzi (dalej: SKOK)
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
samochodu

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Skoda Fabia 1,4 TDi Combi, numer rejestracyjny SBE 64736, rok produkcji 2006, opisanego w Opinii o wartości, stanowiącej załącznik do Regulaminu przetargu.

2. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania, to jest 7.800,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 4 tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, do godziny 14.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na adres siedziby SKOK przy ul. Wojkowickiej 2, 41 – 250 Czeladź. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – SKOK”, z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 45/16/3 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG”. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 780,00 zł.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia składania ofert.

6. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu który wraz z Opinią o wartości przedmiotu przetargu udostępniony jest w siedzibie SKOK. Z przedmiotowymi dokumentami oraz z przedmiotem przetargu można się zapoznać od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w dni powszednie, w godz. od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu (32) 263 16 65, w dni powszednie w godzinach od 09.00 do 14.00.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, prawo negocjacji z wybranymi oferentami, prawo zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów.

8. Regulamin i ogłoszenie o przetargu mogą być zmienione przez Syndyka.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne