Ogłoszenie

Mercedes-Benz Sprinter CDI E3

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
28 400 zł
Numer ogłoszenia
33687747
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Izba Skarbowa w Przemyślu

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
7 września 2017 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu, ul. Lwowska 9a, pokój 107 odbędzie się I licytacja nw. ruchomości, co do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa:
1. Samochód osobowy marki Mercedes-Benz Sprinter CDI E3, poj. silnika 2 148 cm3, nr rej. DW 2G023, rok prod. 2004, nr identyfikacyjny (VIN) WDB9036631R710316. Wartość szacunkowa na podstawie wyceny rzeczoznawcy wynosi 28 400 zł.
2. Samochód ciężarowy marki Opel Vivaro, poj. silnika 2 463 cm3, nr rej. RP 57108, rok prod. 2004, nr identyfikacyjny (VIN) W0LF7BDB64V616682. Wartość szacunkowa na podstawie wyceny rzeczoznawcy wynosi 21 000 zł.
Pojazdy sprzedawane są bez dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych.
Cena wywołania wynosi 75% wartości szacunkowej.
Zajętą ruchomość można oglądać w dniu 7.09.2017 r. od godz. 9:00 do 9:30 na parkingu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie - ul. Sielecka 11, 37-700 Przemyśl.
Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania w dniu 7.09.2017 r. od godz. 8:30 do czasu rozpoczęcia licytacji w miejscu prowadzenia licytacji.
Nabywca obowiązany jest uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia nabywca powinien zapłacić pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i prawa do zwrotu kwoty wpłaconej w czasie licytacji, do godz. 12:00 dnia następnego.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
33687747
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne