Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
117,5 zł
Numer ogłoszenia
33694517
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie podaje do publicznej wiadomości, że dnia
19 września 2017 r. o godz. 10:00
w magazynie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, ul. Wrotkowska 2 w Lublinie (Zakłady Tytoniowe), odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji publicznej niżej wymienionych ruchomości należących do: Skarbu Państwa - XVI K 10/16.
Poz.Wyszczególnienie/ opisWartość szacunkowaCena wywołania
1.Doniczki 7cmx7cm - 4 708 szt./komplet235,00 zł/komplet117,50 zł/komplet
2.Doniczki 15cmx15cmx20cm - 4 754 szt./komplet2 377,00 zł/komplet1 188,50 zł/komplet
3.Doniczki 28cmx28cm - 4 184 szt./komplet8 368,00 zł/komplet4 184,00 zł/komplet
Ruchomości można oglądać w dniu 19.09.2017 r., od godziny 9:30 w magazynie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, ul. Wrotkowska 2 w Lublinie (Zakłady Tytoniowe).
Zgodnie z art. 105a § 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.z 2017. poz. 1201) licytacji nie można rozpocząć później niż dwie godziny po terminie oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji.
Nabywca obowiązany jest uiścić cenę wywołania w gotówce, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, jeżeli jej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia. Różnica pomiędzy ceną nabycia a kwotą uiszczoną nabywca reguluje do godziny dwunastej dnia następnego.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Bliższych informacji udziela się pod nr tel. (81) 46 42 479.
33694517
drukuj ogłoszenie