Ogłoszenie

Sprzedaż pojazdów o wartości złomowej

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
4 850 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-10-2017
Numer ogłoszenia
33706681
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyMiasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
OGŁASZA PIERWSZĄ LICYTACJĘ PUBLICZNĄ
na sprzedaż pojazdów o wartości złomowej
I. OPIS RUCHOMOŚCI:
1. Pojazdy w ilości 11 szt., w tym:
Lp.Marka i model pojazduNr rejestracyjnyRok produkcjiWartość rynkowa brutto
na poziomie wartości złomu
1.Fiat PuntoBI 9934G1996400,00
2.Volvo S40BZA 93PL1997500,00
3.Renault Meganebrak (vin: VF1BA0W0520411151)1999500,00
4.Fiat Palio Weekend HLBI 50871bd.500,00
5.Citroen XsaraZKA 148682000500,00
6.Fiat Fiorino/QuboPJA EG382010250,00
7.Fiat UnoBI 46015bd.400,00
8.Daewoo LanosBI 5706Kbd.500,00
9.Opel CorsaBI 909951996400,00
10.Ford EscortBI 586801993400,00
11.VW Golf IIIWND 237621993500,00
Ogółem: 4 850,00 zł
znajdujące się na parkingu strzeżonym w miejscowości Kolonia Koplany 35, k. Białegostoku.
Powołany do wyceny przedmiotowej ruchomości rzeczoznawca ustalił wartość pojazdów na kwotę 3 943,09 zł netto, tj. 4 850,00 zł brutto (VAT 23%);
CENA WYWOŁANIA (3/4 wartości szacunkowej ruchomości) wynosi 3 637,50 zł brutto (trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem i 50/100 zł brutto)
Oględziny przedmiotu sprzedaży oraz zapoznanie się ze szczegółami wyceny ruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę możliwe będą na parkingu strzeżonym w miejscowości Kolonia Koplany 35, k. Białegostoku w dn. 11 i 12 października 2017 r. w godz. 10.00 - 13.00.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są pod numerem telefonu: 85 869 6508 lub tel. kom. 500 043 906 - Dariusz Sobociński - kierownik Referatu Utrzymania Czystości i Porządku Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ogłoszenie niniejsze zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bip.bialystok.pl zakładka aktualności), tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, oraz na łamach lokalnego wydania Gazety Wyborczej.
II. MIEJSCE I TERMIN LICYTACJI PUBLICZNEJ:
Pierwsza licytacja publiczna odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. o godz. 930
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 10.
III. WARUNKI UDZIAŁU:
1) Warunkiem przystąpienia do ww. licytacji będzie wpłata wadium o wartości 485,00 zł; słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć złotych (10% kwoty oszacowania brutto licytowanych pojazdów):
a. w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku do godz. 925 w dniu licytacji przy ul. Słonimskiej 1, pok. 21; w tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - sprzedaż pojazdów o wartości złomowej, lub:
b. przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299; w tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - sprzedaż pojazdów o wartości złomowej.
2) Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji, przed przystąpieniem do licytacji.
3) Wadium wpłacone przez nabywcę wlicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostaje zwrócone.
4) Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników
nie zaoferował nawet ceny wywołania.
5) Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub przelewem na konto j/w i przedstawić dowód wpłaty komisji, natomiast różnicę między ceną nabycia, a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, uregulować do godziny 12.00 następnego dnia roboczego.
6) Nabywca, który w terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia
i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji.
7) Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.
8) Zastrzega się prawo do unieważnienia licytacji w całości lub części bez podania przyczyn.
9) Wydanie pojazdów nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu należności i przedstawieniu przez Nabywcę potwierdzenia wpłaty oraz potwierdzeniu tego przez Sprzedającego.
10) Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania pojazdów.
11) Nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z odbiorem pojazdów oraz dostarczeniem zaświadczeń o demontażu pojazdów.
12) Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczeń o demontażu pojazdów
w terminie do 2 miesięcy od daty ich nabycia.
13) Zastrzega się możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, a także zmiany jego warunków.
33706681
drukuj ogłoszenie