Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert na zakup pakietu wierzytelności upadłego Hotel Fado sp. z o.o.

lubuskie, Gorzów wlkp.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 271 274 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-11-2017
Numer ogłoszenia
33719461
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
30 Stycznia 15/8

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Hotel Fado spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup z wolnej ręki pakietu wierzytelności upadłej
wobec 8 podmiotów w łącznej wysokości na dzień 25.10.2017 r. wynoszącej 2 271 274,09 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięć groszy) stwierdzonej 11 tytułami wykonawczymi oraz wierzytelności spornej nie stwierdzonej takim tytułem dochodzonej obecnie na drodze sądowej.
Pisemne oferty można składać w terminie do dnia 25.11.2017 r. na adres syndyka: syndyk Damian Czwojdziński, ul. 30 Stycznia 15/8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wszelkich informacji na temat wierzytelności udziela syndyk pod nr tel. 605 832 795, e-mail: syndyk@czwojdzinski.pl.
33719461
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne