Ogłoszenie

Sprzedaż składników majątkowych.

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33728457
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-402 Tarnobrzeg
Ulica
Zakładowa 50

SzczegółySIARKOPOL Tarnobrzeg sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-000-29-91
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000673893

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
składników majątkowych.
Szczegóły na stronie internetowej www.siarkopol.pl
Lp.Nazwa
składnika
majątkowego
Cena
wywoławcza
w zł
Wadium
w zł
Postąpienie
w zł
1.Samochód osobowy
Mitsubishi Pajero
Pinin
7 000,00
+ 23% VAT
700,0070,00
2.Samochód ciężarowy
wywrotka TATRA
T 815-2-230S25
TERRNO 6x6
nr rej. RT 21487
135 000,00
+ 23% VAT
13 500,001 350,00
3.Samochód
ciężarowy
wywrotka TATRA
T 815-2-230S25
TERRNO 6x6
nr rej. RT 22105
135 000,00
+ 23% VAT
13 500,001 350,00
4.Urządzenie
do renowacji
otworów
eksploatacyjnych
Typ UWZ-1
7 000,00
+ 23% VAT
700,0070,00
5.Koparka gąsienicowa
K-611
14 000,00
+ 23% VAT
1 400,00150,00
6.Zakrętarka
spalinowa
CEMBRE
typ NR-11P
6 500,00
+ 23% VAT
650,0070,00
7.Samochód osobowy
Chevrolet Aveo
nr rej. RT 32153
15 500,00 + 23% VAT1 550,00160,00
8.Rura średnica 530 x 12
z włókna szklanego
+ żywica epoksydowa
w ilości 250 mb
500,00
(2,00 zł/1mb)
+ VAT 23%
Ilość
metrów
rury
x 2,00 zł/mb
x 10%
0,05 zł/mb
x ilość
metrów
rury
9.Rura
stalowa
nieużywana
średnica 406 x 10
5 890,00
190,00 zł/1 mb
+ VAT 23%
Ilość
metrów
rury
x 190,00 zł/mb
x 10%
2,00 zł/mb x
ilość
metrów
rury
10.Rura
stalowa
nieużywana
średnica 219 x 8
44 571,00
(75,00 zł/1 mb)
+ VAT 23%
Ilość
metrów
rury x 75,00 zł/mb
x 10%
1,00 zł/mb
x ilość
metrów
rury
11.Gruz
betonowy
12,00 zł/Mg
+ VAT 23%
z załadunkiem
ilość gruzu(Mig)
x 12,00 zł/Mg
x 10%
0,15 zł/Mg x ilość gruzu(Mg)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej licytowanego składnika aktywa trwałego lub złomu w kasie spółki lub na konto: BPS S.A. O/Tarnobrzeg nr
07 1930 1741 2720 0716 4712 0001 najpóźniej do dnia 20 grudnia 2017 r. do godziny 14.00 (ostateczny termin wpływu wadium na konto sprzedającego).
Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie SIARKOPOL Tarnobrzeg sp. z o. o. , 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50 w sali nr 258 (II piętro) w budynku administracyjnym.
Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub wycofania poszczególnych składników majątkowych z przetargu bez podania przyczyn.
33728457
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne