Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
5 200 zł
Numer ogłoszenia
153744
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 105 i 105a
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1201) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2017r. o godzinie 10:00 na terenie parkingu „Wzorek BUS" Marian Wzorek mieszczącego się w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 291, odbędzie się I licytacji n/w ruchomości należącej do Pani Marty Orłowskiej adres: Kielce, ul. Puscha 15/1:

Lp Wyszczególnienie przedmiotu Ilość Wartość szacunkowa
1. Samochód ciężarowy marki Subaru Forester 2,0 MR’00, wersja GL, nr rej. TK 62270, rok prod. 2001. 1 szt. 5.200 zł

Cena wywołania ruchomości w I licytacji wynosi ¾ wartości szacunkowej tj. 3.900 zł.

Wyżej wymienioną ruchomość można oglądać w dniu licytacji w godz. 09:00-10:00
w miejscu podanym powyżej.
W przypadku nie dojścia do skutku I licytacji w wyznaczonym terminie, w dniu 22.12.2017r.
w miejscu jw. o godz. 11:00 odbędzie się II licytacja przy zachowaniu tych samych zasad
co w przypadku I licytacji. Cena wywołania podczas II licytacji wynosi ½ wartości szacunkowej
tj. 2.600 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 364 72 12 oraz 601 987 360.

Jeżeli wartość szacunkowa sprzedawanej ruchomości przekracza kwotę 4.500 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania do godz. 9:45 w dniu licytacji.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.
Stosownie do art. 105d w/w ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nabywca
jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania
lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny
na kwotę wynoszącą co najmniej ceną wywołania ruchomości. Jeżeli ceny nie uiści
lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć
w dalszej licytacji.
Naczelnik Drugiego urzędu Skarbowego w Kielcach nie odpowiada za stan techniczny pojazdu
i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne