Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu prowadzi sprzedaż zapasów magazynowych wyrobów AGD, w tym m.in.:

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
4 309 178 zł
Numer ogłoszenia
153771
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
prowadzi sprzedaż zapasów magazynowych wyrobów AGD, w tym m.in.:

1. Chłodziarki i chłodziarko-zamrażarki Firmy: LUXPOL, BEGOOD, WHIRLPOOL, BEKO, AMICA, ELCTROLUX, AEG, HOTPOINT, INDESIT, POLAR, GORENJE, BOSCH, SHARP, ZANUSSI, LG, SIEMENS
2. Pralki Firmy: WHIRLPOOL, GORENJE, SAMSUNG, POLAR, BECO, AMICA, CANDY, HOTPOINT, ELECTROLUX, INDESIT
3. Kuchenki Firmy AMICA
4. Kuchnie Firmy: BEKO, ELECTROLUX, GORENJE, ZANUSSI, BEGOOD, WHIRLPOOL, AEG, HOTPOINT
5. Piekarniki Firmy: BEKO, WHIRLPOOL, ELECTROLUX, HOTPOINT, BOSCH, AMICA, CANDY, SIEMENS, AEG, HOTPOINT, TEKA, SOLGAZ
6. Pralko-suszarki i suszarki Firmy: GORENJE, ELECTROLUX, CANDY, LG
7. Zamrażarki Firmy: WHIRLPOOL, BEKO, GORENJE, ELECTROLUX, ZANUSSI, AMICA
8. Zmywarki Firmy: BOSCH, WHIRLPOOL, AMICA, ELECTROLUX, CANDY, HOTPOINT, BEKO, SIEMENS, INDESIT

za łączną cenę minimalną: 4.309.177,86zł. (słownie: cztery miliony, trzysta dziewięć tysięcy, sto siedemdziesiąt siedem złotych, 86/100) netto plus podatek od towarów i usług VAT, co stanowi 70% ceny nominalnej.

Oferty powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT. Oferty na łączną kwotę niższą, niż: 4.309.177,86zł. netto nie będą brane pod uwagę.
Sprzedaż dotyczy wyłącznie wszystkich zapasów magazynowych, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od sprzedaży nieznacznej części masy towarowej (nie więcej, niż 5% wartości) w przypadku stwierdzenia podczas załadunku uszkodzeń towarów lub opakowań w zakresie uniemożliwiającym ich dalszą odsprzedaż.
Oferty dotyczące jedynie poszczególnych składników majątkowych nie będą brane pod uwagę.
Szczegółowe informacjedotyczące wykazu zapasów magazynowych można uzyskać
- pod nr tel.: 697-698-340; 668-495-147
- za pośrednictwem adresu email: krzysztof.dziurzik@agdmarket.eu; sekretariat@agdmarket.eu

Szczegółowy wykaz zapasów magazynowych objętych sprzedażą jest dostępny na stronie internetowej www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce pt.: „Ogłoszenia i przetargi"

Zapasy magazynowe można oglądać w dniach od 18.12.2017r. do 08.01.2018r. włącznie w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17 w godzinach od 9:00 do 14:00 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Oferty pisemne należy składać do dnia 10.01.2018r. włącznie:
- w siedzibie upadłej spółki w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17
- drogą email na adres: sekretariat@agdmarket.eu
- na adres: Syndyk AGD Market Sp. z o.o. (41- 807 Zabrze, ul. Pyskowicka 17)

Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż w/w pojazdu ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do Syndyka Masy Upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku złożenia ofert o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy ofertą najwyższą, a poprzedzającymi nie przekracza 5% ceny wywoławczej) Syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez Syndyka. Do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy przetargu, których oferty zostały uznane za zbliżone. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 250.000,00 zł (nr konta w ING Banku Śląskim S.A.: 53 1050 1230 1000 0090 3065 4512). Potwierdzenie wpłaty wadium musi zostać załączone do oferty. Wadium przepada w przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od sprzedaży jednostkowych towarów uszkodzonych).

W przypadku nie dojścia do skutkutransakcji sprzedaży Syndyk Masy Upadłości ma prawo zaoferować przedmiot sprzedaży kolejnemu oferentowi, który zaoferował najkorzystniejszą cenę i wyrazi zgodę na przedłużenie ważności wadium.

Zakupione towary muszą zostać odebrane w terminie nie dłuższym, niż 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu/licytacji z magazynu upadłego położonego w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 17. Warunkiem wydania towarów jest uprzednie uiszczenie ceny sprzedaży. Syndyk zapewnia obsługę magazynową i wydanie towaru na rampie magazynowej, czynności załadunku i transportu obciążają nabywcę.

Oferentom, których oferty nie zostały wybrane wadium zostanie zwrócone w terminie do 4 dni od rozstrzygnięcia przetargu/aukcji. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana zostanie rozliczone z chwilą wydania ostatniej partii towaru. Z przetargu wyklucza się oferentów, którzy mimo złożenia najkorzystniejszych ofert w poprzednich przetargach nie przystąpili do zawarcia umowy.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne