Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą „JAWA” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg...

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
126 375 zł
Numer ogłoszenia
153849
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
40-311 Katowice
Ulica
Chłodna 2

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą
„JAWA" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu
ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż maszyny do pozyskiwania, cięcia i transportu drewna marki Ponsse OYJ typu ELK 6-W, rok produkcji 2007 (nr fabryczny 8704-22-91) za cenę 126.375,- złotych netto.

Warunki przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 29 stycznia 2018r. do godz. 14:00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „JAWA - Przetarg - Ponsse; nie otwierać". W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres biura syndyka 40-311 Katowice ul. Chłodna 2.
2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy spółki „Jawa" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, prowadzony w Banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 69 1050 1142 1000 0005 0087 7089.
4. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz.11:00.
5. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość przeprowadzenia ustnej aukcji na warunkach określonych w regulaminie przetargu.
7. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu 664 921 478.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne