Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA HANDLOWEGO

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
3 863 926,5 zł
Numer ogłoszenia
154406
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA HANDLOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak - Z-ca Marlena Skibińska Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Mickiewicza 1/5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2018 roku o godz. 14.00 odbędzie się w kancelarii komornika w Ciechanowie przy ul. Mickiewicza 1/5 druga licytacja udziałów w spółce wpisanej do KRS. Przedmiotem licytacji są następujące udziały:

L.p. Nr prot. Opis licytowanych
udziałów
ilość Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
Wartość szacunkowa w zł.
łączna
1 1 udziały w spółce prawa handlowego GOSPODARSTWO ROLNE DORTECH Sp. z o.o. wpisanej do KRS pod nr 182509 460 szt. 8.399,84 zł 3.863.926,40 zł

Ceną wywoławczą każdego udziału w powyższej licytacji jest połowa wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu (tj. kwota 4.199,92 zł; łączna kwota wynosi 1.931.963,20 zł).
Stosownie do treści art. 8671 §1 kpc przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania.
Przedmiotem licytacji są udziały uprzywilejowane w spółce prawa handlowego GOSPODARSTWO ROLNE DORTECH Sp. z o.o. wpisanej do KRS pod nr 182509 z prawem wyższego udziału w dywidendzie do 146% w stosunku do zwykłego udziału. Przedmiotem działalności spółki jest dzierżawa gruntów rolnych. Licytacja może się nie odbyć
bez podania przyczyn.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne