Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości PROFICOOL FANS Sp. z o.o. w Katowicach zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłego (wyposażenie biurowe) oraz...

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
154589
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości PROFICOOL FANS Sp. z o.o. w Katowicach zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłego (wyposażenie biurowe) oraz środki transportowe:


l. Samochód osobowy Skoda Fabia nr rej. SK 2276V, 2011 r. - wartość 8.325,00 zł brutto.
2. Samochód ciężarowy Skoda Fabia VAN nr rej. SK 286CX, 2010 r. - wartość 7.875,00 zł brutto.
3. Samochód osobowy Skoda Fabia nr rej. SK 356FU, 2010 r. - wartość 8.025,00 zł brutto.
4. Samochód osobowy OCTAVIA 2,0 STYLE automat nr rej. SK 881KN, 2015 r. - wartość 36.375,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje w przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka, pod numerem telefonu 32 236 64 77, w dniach roboczych, w godz. od 9.00 do 13.00. Opis ruchomości udostępniony jest w biurze Syndyka.
1. Pisemną ofertę dotyczącą zakupu ruchomości upadłego należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Syndyka z dopiskiem OFERTA NA PRZETARG PROFICOOL FANS Sp. z o.o. w upadłości w terminie do dnia 29.05.2018 r. na adres biura syndyka: 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32.
Wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy dokonać na konto Proficool Fans Sp. z o.o. w upadłości, BZ WBK S.A. 93 1090 1766 0000 0001 3531 3971.
2. Oferta powinna zawierać: oferowaną kwotę, potwierdzenie wpłaty wadium, dane dotyczące oferenta.
3. Otwarcie, rozpoznanie, wybór ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r. w siedzibie Syndyka.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zaproszenia do składania ofert lub jego unieważnienia w całości bądź w części bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne