Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji dwóch samochodów służbowych marki Ford Mondeo 2.0 Trend Sedan o nr rejestracyjnym CT 2530C i CT 2540C.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
154608
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Fredry 8

Szczegóły
Obwieszczenie o licytacji dwóch samochodów służbowych marki Ford Mondeo 2.0 Trend Sedan o nr rejestracyjnym CT 2530C i CT 2540C.

1. Nazwa i siedziba organizatora licytacji:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8,
87-100 Toruń,
Telefon: 56 62 12 300 lub 308, Fax: 56 62 12 302,
http://www.wfosigw.torun.pl, e-mail: sekretariat@wfosigw.torun.pl.

2. Przedmiot sprzedaży:
1) Ford Mondeo 2.0 Trend Sedan o nr rejestracyjnym CT 2530C
a) samochód osobowy
b) pojemność silnika 1999 cm3 benzyna 107 kW
c) rok produkcji 2008 , pierwsza rej. 02.10.2008 r.
d) przebieg 218 970 km

· Cena wywoławcza: 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych ).

2) Ford Mondeo 2.0 Trend Sedan o nr rejestracyjnym CT 2540C
a) samochód osobowy
b) pojemność silnika 1999cm3 benzyna 107 kW
c) rok produkcji 2008 , pierwsza rej.02.10.2008 r.
d) przebieg 250 722 km
· Cena wywoławcza: 18.700,00 zł (osiemnaście tysięcy siedemset złotych).

Dodatkowe informacje i zdjęcia pod adresem:
http://bip.wfosigw.torun.pl/?app=zamowienia&nid=2018&y=2018&status=1

 

3. Wysokość wadium:
1) Ford Mondeo 2.0 Trend Sedan o nr rejestracyjnym CT 2530C ustala się na kwotę 210,00 zł (dwieście złotych i zero groszy),
2) Ford Mondeo 2.0 Trend Sedan o nr rejestracyjnym CT 2540C ustala się na kwotę 187,00 ( sto siedemdziesiąt pięć złotych i zero groszy),
3) wadium należy wnieść w terminie do 28 maja 2018 roku przelewem na konto WFOŚiGW w Toruniu w Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 72 1130 1075 0002 6143 2620 0001,
4) wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia licytacji: Przetarg odbędzie się w dniu
29 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8 w Toruniu na Auli.

5. Informacje o terminie i miejscu możliwości obejrzenia przedmiotu przetargu:
osoby zainteresowane nabyciem samochodów mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu, w dniach od poniedziałku do piątku, począwszy od 22 maja 2018r. do
28 maja 2018r., po uprzednim kontakcie telefonicznym. Osoba uprawniona do kontaktu: Andrzej Jabczyński tel: 56 6212303

6. Wymagane dokumenty przez uczestników przetargu: Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są posiadać dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium.
Osoby reprezentujące osoby prawne biorące udział w przetargu zobowiązane są posiadać stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Kopia odpisu ww. dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Należy okazać oryginał dokumentu.
Uczestnicy przetargu reprezentowani przez pełnomocnika zobowiązani są przedłożyć dokument pełnomocnictwa w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne