Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
189 700 zł
Numer ogłoszenia
33797214
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
12 czerwca 2018 r. o godz. 12:00
w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 18, w pokoju 314 B, odbędzie się licytacja nw. ruchomości należących do zobowiązanego - Andrzeja Chmielińskiego, Łąka 260 H, 36-004 Łąka; tj.
1. Nożyce krążkowe - nr fabryczny NK-2000/1/201, rok produkcji 2013, zamontowane na stanowisku roboczym w hali produkcyjnej - szerokość robocza 2 000 mm, napięcie zasilające 400V, moc 30 kW, masa urządzenia 6 340 kg, grubość cięcia blachy od 0,2-3mm. Brak dokumentów bazowych (faktur zakupu, dokumentacji techniczno- ruchowej dtr).
Cena szacunkowa 189 700,00 zł netto (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 kwota netto).
2. Rozwijak samojezdny dwurozporowy o nacisku do 30 ton - model LEBER 2011/30/60, nr fabryczny 02/02/2011/RO, rok produkcji 2011, zamontowany na stanowisku roboczym w hali produkcyjnej - szerokość robocza 2 000 mm, napięcie zasilające 400V, moc 12 kW, masa urządzenia 6 570 kg, prędkość odwijania 60m/mm. Brak dokumentów bazowych (faktur zakupu, dokumentacji techniczno-ruchowej dtr, świadectwa UDT).
Cena szacunkowa 192 400,00 zł netto (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100 kwota netto).
3. Suwnica bramowa - model EAS/40/B/USP, nr fabryczny 201102003, rok produkcji 2011, zamontowana na stanowisku roboczym na wolnym powietrzu - udźwig 40 ton, napięcie zasilające 400V, moc 12 kW, masa urządzenia 6 340 kg. Brak dokumentów bazowych (faktur zakupu, dokumentacji techniczno-ruchowej dtr, świadectwa UDT).
Cena szacunkowa 468 000,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 kwota netto).
Do podanych kwot należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
Ww. ruchomości można obejrzeć w dniu licytacji, tj. 12.06.2018 r. w godz. od 8:00 do 10:00 w miejscowości Łąka 260 H, 36-004 Łąka.
Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowanych ruchomości. Wadium w wysokości 1/10 wartości oszacowanych ruchomości należy wpłacać na rachunek bankowy Organu egzekucyjnego 59 1010 1528 0010 6513 9120 0000 od 01.06.2018 r. do 12.06.2018 r. do godz. 12:00 - ze wskazaniem jakiej maszyny wadium dotyczy (posiadanie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium jest obowiązkowe). Bezpośrednio po licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić minimum cenę wywołania na rachunek bankowy Organu egzekucyjnego 59 1010 1528 0010 6513 9120 0000. Pozostałą kwotę, nabywca zobowiązany jest wpłacić do godziny 12:00 dnia następnego po licytacji.
Organ egzekucyjny informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, w tym wady ukryte przedmiotów licytacji. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 87 51 487 lub (17) 87 51 483 w godzinach pracy:
poniedziałek-piątek 7:15-15:15.
33797214
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne