Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym VISTAL MARINE Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Gdyni , ogłasza pisemny przetarg na...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
154638
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
VISTAL MARINE Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Gdyni , ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenię nie niższą niż ceny oszacowania ruchomości upadłego przedsiębiorstwa


Przedmiotem przetargu są środki trwałe przedsiębiorstwa takie jak:
1/ samochód osobowy Opel Insignia w kolorze czarnym, rok produkcji: 2010, nr rejestracyjny: GA 41AE, silnik: 1956 ccm / 96kW (131KM), przebieg: 150.129 km. Cena: 28 300 zł brutto
2/ samochód osobowy Dacia Logan MCV w kolorze czerwonym, rok produkcji: 2007, nr rejestracyjny: GA 8643V, silnik: 1461 ccm / 50kW (68KM), przebieg: 165.467 km. Cena: 6 300 zł brutto
3/ samochód osobowy Skoda Superb II w kolorze białym, rok produkcji: 2009, nr rejestracyjny: GA 0941K, silnik: 1798 ccm / 118kW (16KM), przebieg: 152.749 km. Cena: 23 900 zł brutto
4/ samochód osobowy Peugeot Partner II w kolorze srebrnym, rok produkcji: 2005, nr rejestracyjny: GA 2462A, silnik: 1997 ccm / 66kW (90KM). Cena: 4 800 zł brutto
5/ samochód ciężarowy do 3,5t Dacia Dokker MPI E5 1.9t w kolorze białym, rok produkcji: 2014, nr rejestracyjny: GA 3428U, silnik: 1598 ccm / 61kW (83KM), przebieg: 40.584 km. Cena: 16 400 zł brutto
6/ samochód ciężarowy do 3,5t Volkswagen Transporter T4 TD MR'96 2.6t w kolorze białym, rok produkcji: 2003, nr rejestracyjny: GA 5588N, silnik: 1896 ccm / 50kW (68KM), przebieg: 243.355 km. Cena: 9 300 zł
7/ ciągnik rolniczy ZTS Martin 16245 7.5t w kolorze czerwonym, rok produkcji: 1998,
nr rejestracyjny: GA 2765, silnik: 6842 ccm / 118kW (160KM), przebieg: 5.965 mtg. Cena: 42 200 zł brutto
8/ wózek widłowy Linde AG, rok : 1999, udźwig: 4 500 kg, przebieg: 20.263 mth km. Cena: 19 800 zł brutto
9/ wózek widłowy Mitsubishi, rok : 2003, udźwig: 3 500 kg, przebieg: 3706 mth km. Cena: 18 400 zł brutto

Opinie Rzeczoznawcy i dodatkowe informacje wystawionych do sprzedaży pojazdów oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka ul. Wajdeloty 10/4 80-437 Gdańsk lub po przesłaniu zapytania na adres biuro.syndyka.gdansk@gmail.com a także pod numerem telefonu +48 603 601 120 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać do dnia 18.06.2018r. roku za pośrednictwem poczty na adres biura Organizatora Przetargu - ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk z czytelnym dopiskiem na kopercie: VISTAL MARINE PRZETARG NA NABYCIE RUCHOMOŚCI. Oferta winna spełniać wymagania określone w Regulaminie Przetargu.

Ruchomości można oglądać w dniu 11.06.2018r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Gdyni przy ul. Hutniczej 40.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank Pekao S. A. V oddział Gdańsk numer rachunku 701240 5400 1111 0010 7838 5989

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21.06.2018r. o godzinie 10.00 w biurze Organizatora przy ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk przez Komisję składającą się z syndyka, radcę prawnego i protokolanta. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailem oraz zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i uiścić cenę nabycia w terminie 7 dni pod rygorem utraty wadium.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jej unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne