Ogłoszenie

Pakiet pojazdów mechanicznych

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
118 000 zł
Numer ogłoszenia
33799951
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE
w sprawie pisemnego konkursu ofert
na sprzedaż przez syndyka 3 pakietów pojazdów mechanicznych
Syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 18/13 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 3 pakietów pojazdów mechanicznych:
PAKIET NUMER 1 - obejmujący 23 pojazdy za łączną cenę wywoławczą stanowiącą kwotę 118 000,00 zł brutto (95 934,96 zł netto).
PAKIET NUMER 2 - obejmujący 23 pojazdy za łączną cenę wywoławczą stanowiącą kwotę 115 100,00 zł brutto (93 577,24 zł netto).
PAKIET NUMER 3 - obejmujący 23 pojazdy za łączną cenę wywoławczą stanowiącą kwotę 120 600,00 zł brutto (98 048,78 zł netto)
1. Pisemne oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2018 roku osobiście w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7, bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).
2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7.
3. Oferty na wybrane pojazdy z pakietów, bądź oferty niespełniające kryterium minimalnej ceny sprzedaży poszczególnych pakietów pojazdów mechanicznych nie będą rozpatrywane.
Pozostałe warunki sprzedaży w formie niniejszego pisemnego konkursu ofert zawarte są w REGULAMINIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ DWÓCH PAKIETÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH zamieszczony na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl
zakładka: UPADŁOŚCI/FOTA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ/SPRZEDAŻ DWÓCH PAKIETÓW POJAZDÓW.
Informacji na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać, pod numerem telefonu 660 442 283 w terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Pojazdy można oglądać we wskazanych powyżej lokalizacjach, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod wskazanym wyżej numerem telefonu.
Szczegóły przedmiotu konkursu ofert zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk-kowalewska.plzakładka: UPADŁOŚCI/FOTA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ/SPRZEDAŻ DWÓCH PAKIETÓW POJAZDÓW.
33799951
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne