Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w wys. 1/2 w ruchomości: samochodzie osobowym marki Skoda Fabia Classic

kujawsko-pomorskie, Mogilno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
3 075 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-06-2018
Numer ogłoszenia
33802830
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
85-739 Bydgoszcz
Ulica
Fordońska 199
Nr telefonu
508100297

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Marii Kasprzak
nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Pakości
oferuje w sprzedaży z wolnej ręki
udział w wys. 1/2 w ruchomości: samochodzie osobowym marki Skoda Fabia Classic, rok produkcji 2002r. za cenę wywołania wynoszącą dla w/w udziału kwotę w wys. 3.075,00 zł. (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
Szczegółowe informacje w zakresie sprzedawanej ruchomości, zawarte są w spisie i oszacowaniu przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Antczaka, znajdującego się w aktach sprawy upadłościowej (XV GUp 142/17) w Sądzie Rejonowym XV Wydziale Gospodarczym przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy jak również w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy.
Oferenci zainteresowani zakupem w/w przedmiotu sprzedaży zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, złożyć pisemną ofertę na adres: ul. Fordońska 199, ( 85-739) Bydgoszcz.
Szczegółowych informacji oraz regulamin sprzedaży można uzyskać pod:
nr tel. (508 100 297).
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od oferty.
33802830
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne