Ogłoszenie

I licytacjia Ciągnik samochodowy RENAULT MAGNUM

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
8 025 zł
Numer ogłoszenia
33802115
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że dnia
20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00
w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, mającego siedzibę w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, w pokoju nr 301 odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
ruchomości należącej do zobowiązanego Piotra Czopek zam. Borek Szlachecki 321, 32-050 Borek Szlachecki
Lp.Wyszczególnienie
/ opis
Wartość
szacunkowa
Cena
wywołania
1.Ciągnik samochodowy
RENAULT MAGNUM
nr rejestracyjny KRA 70202,
rok produkcji 1998
10 700,00 zł8 025,00 zł
Zajętą ruchomość można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-12:00 po telefonicznym uzgodnieniu - tel. (12) 665 63 12 na parkingu przy ul. Wybickiego 6 w Krakowie.
Osoby przystępujące do licytacji wymienionej ruchomości zobowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania, tj. 1 070,00 zł.
Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.
Informacji można uzyskać pod nr tel. (12) 665 63 12 w godzinach pracy tut. Urzędu.
33802115
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne