Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU UPADŁEGO:
KAZ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z/S
W MIKOŁOWIE

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
154721
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU UPADŁEGO:
KAZ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z/S W MIKOŁOWIE

Syndyk ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
1) pakietów ruchomości i praw majątkowych - załączniki nr 1)-7), 11)-16) 19)-23) oraz 26) do opinii rzeczoznawcy majątkowego, za cenę wywoławczą nie niższą niż 60% wartości oszacowania;
2) pakietu ruchomości - zapasów magazynowych - załącznik nr 1) do opinii rzeczoznawcy majątkowego, za cenę wywoławczą nie niższą niż 80% wartości oszacowania;
3) ruchomości stanowiących wciągarki wolnobieżne bębnowe KAZ - KUBA 50, - załączniki nr 1, 3 oraz 4 do opinii rzeczoznawcy majątkowego, za cenę wywoławczą nie niższą niż 60% wartości oszacowania.

1. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w biurze syndyka w Katowicach, ul. Jesionowa 22, zgodnie z wymogami Regulaminu przetargu z dnia 26.06.2018 r., w terminie do dnia 10.07.2018 r. (włącznie) do godz.: 15:00. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście.
2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 09.07.2018 r.
3. Wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury przetargowej znajdują się w Regulaminie przetargu, który wraz z opiniami rzeczoznawcy jest udostępniany w biurze syndyka.
4. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 777-15-05.
5. Oględziny zewnętrzne odbędą się na warunkach określonych w ww. Regulaminie Przetargu.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne