Ogłoszenie

3 pakiety pojazdów mechanicznych od 95700 - 100500 zł brutto

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33808091
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE
w sprawie pisemnego konkursu ofert
na sprzedaż przez syndyka 3 pakietów pojazdów mechanicznych
Syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 18/13 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 3 pakietów pojazdów mechanicznych:
PAKIET NUMER 1 - obejmujący 23 pojazdy za łączną cenę wywoławczą stanowiącą kwotę 98 000,00 zł brutto (79 674,80 zł netto).
PAKIET NUMER 2 - obejmujący 23 pojazdy za łączną cenę wywoławczą stanowiącą kwotę 95 700,00 zł brutto (77 804,88 zł netto).
PAKIET NUMER 3 - obejmujący 23 pojazdy za łączną cenę wywoławczą stanowiącą kwotę 100 500,00 zł brutto (81 707,32 zł netto).
1. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 lipca 2018 roku osobiście w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7, bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).
2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 lipca 2018 roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7.
3. Oferty na wybrane pojazdy z pakietów, bądź oferty niespełniające kryterium minimalnej ceny sprzedaży poszczególnych pakietów pojazdów mechanicznych nie będą rozpatrywane.
Pozostałe warunki sprzedaży w formie niniejszego pisemnego konkursu ofert zawarte są w REGULAMINIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ TRZECH PAKIETÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH zamieszczony na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.plzakładka: UPADŁOŚCI/FOTA SA W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ/SPRZEDAŻ TRZECH PAKIETÓW POJAZDÓW
Informacji na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać, pod numerem telefonu 660 442 283 w terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Pojazdy można oglądać we wskazanych powyżej lokalizacjach, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod wskazanym wyżej numerem telefonu.
Szczegóły przedmiotu konkursu ofert zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk-kowalewska.plzakładka: UPADŁOŚCI/FOTA SA W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ/SPRZEDAŻ TRZECH PAKIETÓW POJAZDÓW.
33808091
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne