Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zaskocz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

kujawsko-pomorskie, Książki

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
3 677 250 zł
Numer ogłoszenia
33812004
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-222 Książki
Ulica
Zaskocz 69
Osoba kontaktowa
ZASKOCZ SP. ZO.O.

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PRZETARGU
w postępowaniu upadłościowym Zaskocz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
I Przedmiotem przetargu jest:
1. Zakład produkcyjny zlokalizowany w Zaskoczu 69, 87-222 Książki - zorganizowana część przedsiębiorstwa Zaskocz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zaskoczu, który obejmuje:
a) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Zaskoczu pod numerem 69,w gminie Książki, w powiecie wąbrzeskim, w woj. kujawsko-pomorskim, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 36/34 (900 m?) oraz 36/36 (200 m?), zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0008 Zaskocz, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr TO1W/00025015/1, o łącznej powierzchni 1.100 m2, wraz z posadowionymi na niej budynkami o charakterze produkcyjnym, magazynowym, administracyjno-biurowym oraz mieszkalnym;
b) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Zaskoczu pod numerem 69, w gminie Książki, w powiecie wąbrzeskim, w woj. kujawsko-pomorskim, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 36/28 (2.495 m?), zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0008 Zaskocz, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr TO1W/00021712/9, wraz z posadowionymi na niej budynkami o charakterze produkcyjnym, magazynowym, administracyjno-biurowym oraz mieszkalnym;
c) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Zaskoczu pod numerem 69, w gminie Książki, w powiecie wąbrzeskim, w woj. kujawsko-pomorskim, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 36/24 (1.000 m?), zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0008 Zaskocz, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr TO1W/00020642/0;
d) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Zaskoczu pod numerem 69, w gminie Książki, w powiecie wąbrzeskim, w woj. kujawsko-pomorskim, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 36/42 (4.958 m?) oraz 36/44 (20 m?), zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0008 Zaskocz, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr TO1W/00033591/1, o łącznej powierzchni 4.978 m2, wraz z posadowionymi na niej budynkami o charakterze produkcyjnym, magazynowym, administracyjno-biurowym oraz mieszkalnym;
e) prawo własności ruchomości, w tym: urządzeń, środków transportu, materiałów, towarów;
za cenę wywoławczą 3.677.250,00 zł (słownie trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) netto.
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 10/16, do dnia 19 lipca 2018 r. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w przetargu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert, oferty te będą znajdować się w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 10/16.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 19 lipca 2018 r. na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 56 1240 3389 1111 0010 6626 2539. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego prowadzonego dla upadłego nastąpi najpóźniej w dniu 19 lipca 2018 r.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczy w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dniu 23 lipca 2018 roku o godz. 14.00 w sali 101.
Z opisem przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr. tel. 56 664 0940, 56 621 9024.
Pełen tekst warunków przetargu znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.
33812004
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne