Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości: sprzęt gastronomiczny, wyposażenie zaplecza kuchennego, wyposażenie hotelowe oraz sprzęt biurowy ośrodka w Gierłoży

warmińsko-mazurskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33811811
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-502 Olsztyn
Ulica
Kościuszki 10/2
Email
syndyk@verba-legis.eu

SzczegółySyndyk masy upadłości "Wilcze Gniazdo" Joint-Venture Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Olsztynie sprzeda z wolnej ręki ruchomości, tj. sprzęt gastronomiczny, wyposażenie zaplecza kuchennego, wyposażenie hotelowe oraz sprzęt biurowy ośrodka w Gierłoży - za cenę nie mniejszą niż 80% wartości oszacowania tychże ruchomości.
I. Operat dot. ruchomości i ich wyceny dostępny jest pod adresem https://verba-legis.eu/userfiles/oferty/ruchomosciwg.pdf
II. Oferta dot. wyłącznie całego pakietu ruchomości - Syndyk nie przyjmuje ofert częściowych (pozostaną one bez odpowiedzi).
III. Szczegółowe informacje można uzyskać na e-mail syndyk(at)verba-legis.eu*.
IV. Oferty nabycia ruchomości z proponowaną ceną zakupu należy składać pod adresem: Biuro Syndyka 10-502 Olsztyn, ul. Kościuszki 10 lok. 2 z dopiskiem sygn. akt V GUp 120/17 lub pod adresem email syndyk(at)verba-legis.eu*.
V. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena. Podane w operacie ceny są cenami brutto.
VI. Ruchomości można oglądać po wcześniejszym umówieniu na terenie Gierłoży.
VII. Warunkiem zawarcia umowy z nabywcą jest uprzednia zapłata całej ceny sprzedaży.
*W adresach e-mail zamiast (at) wstawić @.
33811811
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne