Ogłoszenie

Syndyk zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup w trybie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności przysługującej upadłej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
786 097,44 zł
Numer ogłoszenia
154749
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-022 Lublin
Ulica
Okopowa 20/12

SzczegółySyndyk zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup w trybie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności przysługującej upadłej spółce od reprezentanta upadłego Prezesa Zarządu Jerzego Lewandowskiego wynikającej z wyroku sądu Okręgowego w Lublinie zasądzającego tytułem naprawienia szkody wyrządzonej spółce kwotę 817 592,80 PLN, którą zobowiązany jest zapłacić do dnia 1 kwietnia 2019r.
Według stanu na dzień 28 lutego 2018r. kwota zadłużenia wynosi 786 097,41 PLN.
Cena sprzedaży zostanie ustalona w kwocie najwyższej oferowanej ceny zakupu, z zastrzeżeniem iż sprzedaż będzie prowadzona na rzecz oferenta proponującego najwyższą cenę jednak nie mniej niż 3 % aktualnej kwoty sprzedawanej wierzytelności, którego oferta zostanie zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza.
Oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia 20 lipca 2018r. na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: kancelaria@nsyndyk.pl
lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji:
PPHU ALMIX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Syndyk Mariusz Nowachowicz
ul. Okopowa 20/12
20-022 Lublin

Bliższe informacje na stronie: www.nsyndyk.pl

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne