Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o licytacji urządzeń spalarni

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
154756
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-07-2018

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OGŁOSZENIE
o licytacji urządzeń spalarni
Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101
oferuje do sprzedaży następujące urządzenia:

Lp. Nazwa
urządzenia
Ilość (szt.) Rok
produkcji
Cena
wywoławcza
za 1szt./kpl.
I Instalacja spalarni, która obejmuje:      
1. Fluidalna stacja oczyszczania spalin 1 1999 126 234,00
2. Kocioł odzyskowy RCW-14 1 1999 44 309,00
3. Komputer Fujitsu Esprima 11884 1 2012 309,00
4. Moduł KUM Minikam 1 2007 315,00
5. Palnik olejowo-gazowy 1 2007 14 985,00
6. Pompa CR8 1 2006 682,00
7. Spalarka odpadów SP-300 1 1999 132 424,00
8. Zespół załadunku 1 2006 37 567,00
  Cena wywoławcza ogółem (poz. 1-8)     356 825,00
II System do pomiaru emisji zanieczyszczeń 1 2006 150 221,00Urządzenia spalarni wystawione do sprzedaży wyszczególnione w poz. 1-8 stanowią komplet.
Nie przewiduje się sprzedaży poszczególnych pozycji.
Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia
i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.
Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061
w godz. od 9.00 - 11.00.
Oferty zakupu prosimy składać do dnia 16.07.2018r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA URZĄDZEŃ SPALARNI.
Regulamin przeprowadzenia licytacji dostępny na stronie internetowej Szpitala hospital.com.pl
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Uwaga* Nabywca w/w urządzeń dokonuje demontażu elementów instalacji we własnym zakresie.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne