Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
155135
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki" Sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Tychach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na pakietu składników majątku rzeczowego należącego do Upadłego w postaci mebli i wyposażenia biurowego oraz narzędzi i elektronarzędzi, za cenę wywoławczą nie niższą niż 100 % wartości oszacowania, a to 32.100,00 zł netto.
Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice) w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu, tj. najpóźniej w dniu
16 października 2018 r. do godz. 15.00. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście,
przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotów przetargu znajdują się w Regulaminie Przetargu. Regulamin Przetargu oraz opinia
w przedmiocie oszacowania przedmiotu przetargu jest udostępniona w Tychach ul. Towarowa 23.
Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 661 44 86.

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne