Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości: podnośnik ręczny

kujawsko-pomorskie, Kruszyn krajeński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
700 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2018
Numer ogłoszenia
33842599
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Towarowa 36
Email
jm.syndyk@gmail.com

SzczegółySyndyk masy upadłości Joanny Sarbinowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPH Epak Joanna Sarbinowska w Kruszynie Krajeńskim
w upadłości
sprzeda z wolnej ręki:
I. Nieruchomość:
1. Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota, stanowiąca działkę nr 154/77 o pow. 0,0997 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o nr. KW BY1B/00175913/7, której opis i oszacowanie znajduje się w aktach sprawy oraz w biurze syndyka - za cenę nie niższą niż 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto,
II. Ruchomości:
1. Sloter do produkcji kartonów firmy Kryma - maks. Rozmiar kartonu 2050/1000 mm, wydajność do 3000 szt/h, rok produkcji 2011, - za cenę nie niższą niż 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych netto,
2. Podnośnik ręczny - za cenę nie niższą niż 700 (siedemset) złotych netto,
3. Paskownica taśm Półautomat PP - rok produkcji 2007, - za cenę nie niższą niż 900 (dziewięćset) złotych netto,
4. Paskownica taśm PP KZB-I, rok produkcji 2008, - za cenę nie niższą niż 525 (pięćset dwadzieścia pięć) złotych netto,
5. Regał paletowy - za cenę nie niższą niż 975 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć) złotych netto,
6. Regały euro paletowe 3,5 m wysokie - za cenę nie niższą niż 1.425 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć) złotych netto,
7. Meble biurowe - szafka za cenę nie niższą niż 143 (sto czterdzieści trzy) złote netto,
8. Meble biurowe - biurko - za cenę nie niższą niż 150 (sto pięćdziesiąt) złotych netto,
9. Meble biurowe szuflada podbiurkowa - za cenę nie niższą niż 150 (sto pięćdziesiąt) złotych netto,
10. Krzesła (szt. 3) - za cenę łączną nie niższą niż 180 zł (sto osiemdziesiąt) złotych netto,
11. Nagrzewnica za cenę nie niższą niż 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) złotych netto,
12. Sprężarka śrubowa za cenę nie niższą niż 140 (sto czterdzieści) złotych netto,
13. Stół warsztatowy - za cenę nie niższą niż 113 (sto trzynaście) złotych netto,
14. Stół warsztatowy - za cenę nie niższą niż 113 (sto trzynaście) złotych netto,
15. Paleciak - za cenę nie niższą niż 375 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych netto,
16. Paleciak - za cenę nie niższą niż 375 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych
netto,
17. Maszyna do produkcji kartonów - rok prod. 2007, - za cenę nie niższą niż 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych netto,
18. Samochód ciężarowy Ford Transit, rok prod. 2005, - za cenę nie niższą niż 6.750 (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych netto,
19. Samochód ciężarowy Renault Master, rok prod. 2007 - za cenę nie niższą niż 11.550 (jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych netto,
20. Samochód osobowy Mini Cooper, rok prod. 2004 - za cenę nie niższa niż 6.345 (sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) złotych netto.
z tym zastrzeżeniem, że:
- nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
- umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 9.11.2018 r.
- cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz stanem fizycznym ruchomości można zapoznać się w wyznaczonych dniach (po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr. tel. 518 563 660). Oferty z ceną nieruchomości oraz każdej z osobna ruchomości należy składać w terminie do 24 października 2018 r. na adres Biura Syndyka: ul. Towarowa 36 bud. C pok. 24 w Bydgoszczy lub na adres mailowy: jm.syndyk@gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% wartości oszacowania nieruchomości, tj. 6.760 zł (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 1462 0000 7102 0313 9425.
33842599
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne