Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości: strugarka czterostronna

warmińsko-mazurskie, Nidzica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-10-2018
Numer ogłoszenia
33843914
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
14-200 Iława
Ulica
Wyszyńskiego 17/2

SzczegółySyndyk masy upadłości PERFEKT spółka z o.o. w Nidzicy ul. Jagiełły 8 publicznie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki niżej wymienionych ruchomości:
L/pNazwa urządzeniaOpisCena
oszacowania
1Frezarka
górnowrzecionowa
GOMAD800
2Strugarka
czterostronna
Gubisch - r.p.
lata 80-te
2500
3Frezarko - wiertarkaNa części -r.p.
lata 80- te
2000
4Wózek widłowy STILLR70-30
r.p. 1997
10000
5Frezarka CNC marki
Reincherbacher
Na części -
r.p. lata 80-te
2000
6Samochód ciężarowy
FIAT
PANDA VAN 1693000
Pisemne oferty nabycia ruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją "Oferta PERFEKT V GUp 71/16" na adres Biuro Syndyka 14-200 Iława ul. Wyszyńskiego 17/2 w terminie do dnia 22.10.2018 r.
Otwarcie ofert i sprzedaż za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania poszczególnych ruchomości nastąpi w dniu 24.10.2018 o godzinie 13,00 w drodze przetargu powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego Kodeksu cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu, w siedzibie PERFEKT spółka z o.o. w Nidzicy przy ul. Jagiełły 8. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zastrzega się również prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Składający ofertę powinien uiścić w terminie do dnia 22.10.2018 wadium w kwocie 10% wartości oszacowania ruchomości na rachunek masy upadłości Perfekt spółka z o.o. w Nidzicy Nr 52 1240 1604 1111 0010 6979 7672 i dołączyć dowód wpłaty do składanej oferty.
Ze szczegółowym wykazem przedmiotu oferty oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w Biurze Syndyka w Iławie przy ul. Wyszyńskiego 17/2. Ruchomości można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.
33843914
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne