Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU UPADŁEGO:
TM STEEL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
156176
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU UPADŁEGO:
TM STEEL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Syndyk masy upadłości TM STEEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sosnowcu
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

a) 1 (jednego) udziału należącego do spółki TM STEEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Sosnowcu w spółce COOPEXIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000030102), szczegółowo opisanego w „Opinii dotyczącej wartości udziałów w spółce COOPEXIM Sp. z o.o. należących do przedsiębiorstwa TM STEEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej" z dnia
18 października 2016 r. sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Dariusza Molendę, za cenę nie mniejszą niż 1% wartości oszacowania, tj. 142,00 zł netto;
b) pakietu wierzytelności szczegółowo opisanych w „Opinii określającej wartość rynkową aktywów finansowych należących do spółki TM STEEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej" z dnia
31 października 2016 r. sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Dariusza Molendę,
z wyłączeniem poz. 15, 19, 21, 26 i 32 Załącznika nr 1 do ww. opinii, za cenę nie mniejszą
niż
20 % wartości oszacowania, tj. 3.991,91 zł wraz z pakietem wierzytelności szczegółowo opisanym
w „Opinii określającej wartość rynkową aktywów finansowych należących do spółki TM STEEL
Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej" z dnia 10 stycznia 2018 r. sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Dariusza Molendę za cenę nie mniejszą niż 40 % wartości oszacowania, tj. 1.400,00 zł.
1. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice) w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu, tj. najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście,
przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.
2. Szczegółowy opis przedmiotów przetargu, pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotów przetargu znajdują się w Regulaminie Przetargu. Regulamin Przetargu oraz opinie są udostępnione w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22.
3. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 777 15 05.

 

 

drukuj ogłoszenie